2.1.2017

Matkailuautojen rengasmääräykset (yli 3500 kg)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Ministeri
Anne Berner
Esittelijä
Kimmo Kiiski, Liikenneneuvos p.029 5342304
Asia
Ehdotuksen mukaan kuorma-autossa, linja-autossa ja kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin henkilöautossa sekä sellaisessa traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, olisi joulu-, tammi- ja helmikuun aikana käytettävä vetävillä akseleilla, lukuun ottamatta ohjaavia vetäviä akseleita, talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 5,0 millimetriä. Muilla akseleilla sekä mainitulla ajoneuvolla vedettävän perävaunun ja hinattavan laitteen kaikilla akseleilla olisi tällöin käytettävä renkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 millimetriä. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 2.1.2017.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Raskaiden ajoneuvojen talviajan uudet rengasvaatimukset parantaisivat liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta ja vähentäisivät liikenteen häiriöitä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Kyseessä on iso muutos entiseen urasyvyyteen. Samoin talvirengaspakko on uutta. Rengasliikkeissä on vipinää lähipäivinä.
Tästä linkistä löytyy annettu asetus
Pentti Äijö