8.1.2018

Olli Rusi SF-Caravan ry:n pj.

SF-Caravan ry:n uusi puheenjohtaja tuo hienosti esiin muutostarpeen. 

Muutostarvetta on aina olemassa, samoin kuin muutosvastarintaa. Muutos ei ole itsetarkoitus. Hyvää ei saa, ellei ole halukas aktiivisesti tukemaan muutoksia.
Pentti Äijö

Nettilinkki puheenjohtajan palstalle


Hyvät uutiset eivät merkitse että muutosta ei olisi odotettavissa ja että olisimme palaamassa samanlaiseen harrastukseen kuin se oli menneinä vuosikymmeninä. Edellytykset matkailuajoneuvoharrastuksen edistämiselle vaikuttavat tällä hetkellä olevan erinomaiset. Mikään ei kuitenkaan tapahdu itsekseen tai ilman määrätietoista työtä.