22.8.2017

Koplan henkilöiden toimenkuvat

Puheenjohtajapari Harri ja Tuulikki Vesanto
● toimii kokouksien puheenjohtajana
● valmistelee kokouksien esityslistat
● toimii yhdyshenkilönä SF-Caravanin suuntaan
● toimii neuvottelijana laivayhtiöiden kanssa
● toimii yhdyshenkilönä tapaamisten pitopaikan kanssa ( Hartola )
● laatii jäsenkirjeet yhteistyössä muiden koplan jäsenten kanssa
● valmistelee tapahtumien ohjelmat yhteistyössä muiden koplan jäsenten kanssa
● hoitaa yhteydet tapaamisten pulla- ja muiden kauppiaiden kanssa
● huolehtii talkooväen muonituksen
Varapuheenjohtajapari Pauli ja Helmi Ruutiainen
● laatii toimintasuunnitelmat ja esittää vuosikokoukselle
● laatii toimintakertomukset ja esittää vuosikokoukselle
● käsittelee rutumerkkianomukset ja esittää ne koplalle
● avustaa kioskitoiminnassa
● huolehtii noviisi-infon järjestämisen kevät- ja kesäpäivillä
Sihteeripari Leena Panula ja Hannu Hanhinen
● toimii kokouksien sihteerinä ja laatii kokousten pöytäkirjat
● vastaa yhdistyksen blogisivujen päivityksistä
● laatii tapahtumien ohjelmien ja aikataulujen kirjoittamisen kokouksen päätöksen pohjalta
● pitää huolta tapahtumien ilmoitustaulusta
● Hoitaa kerhon atk laitteistosta sekä huolehtii toimistotarvikkeet
Rahastonhoitaja/Jäsensihteeripari Pentti ja Pirkko Äijö
● laatii talousarvion
● hoitaa kirjanpidon, toimittaa tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomuksen ja pöytäkirjat tarkastettavaksi toiminnantarkastajille
● esittää tilinpäätöksen ja talousarvion vuosikokoukselle
● esittää vuosikokoukselle tilintarkastajien lausunnon tilinpäätöksestä
● ottaa vastaan uusien jäsenten ilmoittautumiset tapahtumien yhteydessä
● vastaa kioskitoiminnan rahallisesta puolesta
● hoitaa tapahtumien rahaliikenteen ja tekee selvityksen menoista ja tuloista
● toimittaa listan uusista jäsenistä jäsenrekisterin pitäjälle SF-C toimistoon
● hoitaa jäsenkirjeiden painatukset ja lähetystoiminnan paperiversiona tai sähköisesti
● toimii yhdyshenkilönä Jyväs-Caravaniin yritysvierailussa
● pitää yllä jäsenten sähköpostiosoitteita
1.Leiri-isäntäpari Kari ja Tuula Ervelius
● toimii vastaavana turvallisuusasioissa
● ottaa tapahtumiin tulijat vastaan ja ohjaa ne alueelle yhdessä ajomiesten kanssa
● huolehtii ajomiesten valinnoista ja vuorottelun järjestämisestä
● vastaa yleisestä järjestyksestä
● hoitaa sammutinhuollon tarkastuskutsun
● hoitaa kuulutukset
2. Leiri-isäntäpari Vesa ja Anne Kuutila
● ottaa tapahtumiin tulijat vastaan ja ohjaa ne alueelle yhdessä ajomiesten kanssa
● yleisen järjestyksen valvonta yhdessä 1. leiri-isännän kanssa
● vastaa kioskitoiminnasta (hankkii myytävät tuotteet, paidat, takit, liivit, muut) yhdessä sihteeriparin kanssa
● vastaa ensiapuryhmän kokoamisesta

Pentti Äijö