1.6.2020

Rututapaaminen elokuussa 2020?

Rutusakin kopla kokoontuu kesä-heinäkuun vaihteessa. Luultavasti silloin on saatu valtakunnan hallitukselta lisää ohjeistusta matkustamiseen ja leiriytymiseen sekä tapaamisten järjestämiseen. 

Yhdistyksen tulee pitää kokouksensa elokuussa, mutta poikkeussäännöstön mukaan kokousta voidaan lykätä syyskuun loppuun. Kokouksessa voi poikkeuksellisesti edustaa yhdistyksen jäsentä valtakirjalla. 

Leirintäalueella kahdensadan matkailuajoneuvon kanssa liikkuvat muodostavat ison porukan, joten nykysäännöksillä ei ole mahdollista toteuttaa saman laista treffiä, kuin normaalisti. Sisätilat ovat pieniä, joten turvaetäisyyksiä ei voida varmistaa.

Ilmoittelemme Rutusakin jäsenille heinäkuun alkupäivinä, mitä päätöksiä loppukesän tapaamiseen ja yhdistyksen kokoukseen liittyen Kopla on tehnyt.

Onneksi leirintäalueelle voi mennä jo nyt, mutta treffejä ei ole vielä leirintäalueille järjestetty.

Pysytään terveinä!

Tapaamisiin
Pentti Äijö