Santa Polan rantamaisemaa

Santa Polan rantamaisemaa
Santa Polan rantamaisemaa

22.8.2017

Koplan henkilöiden toimenkuvat

Puheenjohtajapari Harri ja Tuulikki Vesanto
● toimii kokouksien puheenjohtajana
● valmistelee kokouksien esityslistat
● toimii yhdyshenkilönä SF-Caravanin suuntaan
● toimii neuvottelijana laivayhtiöiden kanssa
● toimii yhdyshenkilönä tapaamisten pitopaikan kanssa ( Hartola )
● laatii jäsenkirjeet yhteistyössä muiden koplan jäsenten kanssa
● valmistelee tapahtumien ohjelmat yhteistyössä muiden koplan jäsenten kanssa
● hoitaa yhteydet tapaamisten pulla- ja muiden kauppiaiden kanssa
● huolehtii talkooväen muonituksen
Varapuheenjohtajapari Pauli ja Helmi Ruutiainen
● laatii toimintasuunnitelmat ja esittää vuosikokoukselle
● laatii toimintakertomukset ja esittää vuosikokoukselle
● käsittelee rutumerkkianomukset ja esittää ne koplalle
● avustaa kioskitoiminnassa
● huolehtii noviisi-infon järjestämisen kevät- ja kesäpäivillä
Sihteeripari Leena Panula ja Hannu Hanhinen
● toimii kokouksien sihteerinä ja laatii kokousten pöytäkirjat
● vastaa yhdistyksen blogisivujen päivityksistä
● laatii tapahtumien ohjelmien ja aikataulujen kirjoittamisen kokouksen päätöksen pohjalta
● pitää huolta tapahtumien ilmoitustaulusta
● Hoitaa kerhon atk laitteistosta sekä huolehtii toimistotarvikkeet
Rahastonhoitaja/Jäsensihteeripari Pentti ja Pirkko Äijö
● laatii talousarvion
● hoitaa kirjanpidon, toimittaa tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomuksen ja pöytäkirjat tarkastettavaksi toiminnantarkastajille
● esittää tilinpäätöksen ja talousarvion vuosikokoukselle
● esittää vuosikokoukselle tilintarkastajien lausunnon tilinpäätöksestä
● ottaa vastaan uusien jäsenten ilmoittautumiset tapahtumien yhteydessä
● vastaa kioskitoiminnan rahallisesta puolesta
● hoitaa tapahtumien rahaliikenteen ja tekee selvityksen menoista ja tuloista
● toimittaa listan uusista jäsenistä jäsenrekisterin pitäjälle SF-C toimistoon
● hoitaa jäsenkirjeiden painatukset ja lähetystoiminnan paperiversiona tai sähköisesti
● toimii yhdyshenkilönä Jyväs-Caravaniin yritysvierailussa
● pitää yllä jäsenten sähköpostiosoitteita
1.Leiri-isäntäpari Kari ja Tuula Ervelius
● toimii vastaavana turvallisuusasioissa
● ottaa tapahtumiin tulijat vastaan ja ohjaa ne alueelle yhdessä ajomiesten kanssa
● huolehtii ajomiesten valinnoista ja vuorottelun järjestämisestä
● vastaa yleisestä järjestyksestä
● hoitaa sammutinhuollon tarkastuskutsun
● hoitaa kuulutukset
2. Leiri-isäntäpari Vesa ja Anne Kuutila
● ottaa tapahtumiin tulijat vastaan ja ohjaa ne alueelle yhdessä ajomiesten kanssa
● yleisen järjestyksen valvonta yhdessä 1. leiri-isännän kanssa
● vastaa kioskitoiminnasta (hankkii myytävät tuotteet, paidat, takit, liivit, muut) yhdessä sihteeriparin kanssa
● vastaa ensiapuryhmän kokoamisesta

Pentti Äijö

21.8.2017

Rutulähdöt 11.9.-15.12.17.

Finnlines (Nettilinkki lopussa) tarjoa Rutusakin jäsenille edullisia rutulähtöjä. Helsingin Vuosaaresta rutulähtöjä Travemundeen on sunnuntaisin ajalla 11.9.-15.12.17.

Finnlines tarkistaa sinne toimittamastamme jäsenluettelosta, että rutulähdön varaaja on Rutusakin jäsen. Sen vuoksi on tärkeää, että rutulähdön varaaja on liittynyt hyvissä ajoin yhdistykseemme SF-Caravan Rutusakki ry:hin. (Nettilinkki lopussa)


Rutulähdöllä menolipun hinta kahden aikuisen ja alle 8 metrisen matkailauton ja halvimman hytin kanssa maksaa 25 € vähemmän kuin karavanlähtöjen hinnaston mukaan.


Paluupäivä kannattaa ilmoittaa jo tilatessa menolippua, jolloin paluusta saa 20 % alennuksen. Kun paluupäivä lähestyy, Finnlinesin edustaja ottaa yhteyttä, koska paluun hinnat eivät ole menomatkaa varatessa tiedossa. Ei ole myöskään tiedossa paluumatkan osalta edullisempien rutulähtöjen voimassaolopäivät. Hinta, mistä alennus lasketaan, selviää mahdollisesti vuoden vaihteen tienoissa.


Finnlinesillä on myös Starklubi (Nettilinkki lopussa), mihin kuuluvat saavat erikoishinnoitelluista matkoista tarjouksia.


Rutulähdöt, karavaanlähdöt ja Starklubilähdöt ovat erikoishinnoiteltuja. Näissä maksettua varausta ei voi muuttaa, eikä sitä voi myydä toisille. Siinä on silloin riski, että maksettu raha menee hukkaan, jos tulee mielihaluja muuttaa lähtöpäivää toiseksi joko Helsingistä tai Travemudesta lähdettäessä. Joissain tapauksissa matkavakuutus korvaa matkan keskeytymisestä aiheutuneita kuluja. Tällainen kuluerä voisi olla tuo käyttämättä jäänyt maksettu matka.


Esimerkkihinta: Kaksi aikuista, halvin hytti ja matkailuauto alle 8 m yht 372, 47 €. Jos on Starklubin jäsen, hinta tippuu vielä siitä, ja maksettavaa jää 361,29 €. Maksu tapahtuu heti varausta tehdessä kortin debit tai kredit-puolelta.  • Aikuinen 59,89 €
  • Halvin 3 hengen hytti 116,05 €
  • Matkailuauto >2,1 m korkea ja alle 8,0 m pitkä 136,64 €
  • sähkö sisältyy, varaa se matkavarauksen yhteydessä
Matkailuauto >2,1 m alle 6 m 104,82 €
Matkailuauto >2,1 m alle 12 m 241,09 €
Matkailuauto yli menevät osametrit 29,95 €
Hinnastoon linkki

Tarkempia tietoja hinnoista saamme Finnlinesin edustaja Marko Grönfors'ilta, joka toimittaa meille digitaalista aineistoa pantavaksi tähän tiedotteeseen.


Finnlines Asiakaspalvelu  • passenger@finnlines.com
  • +358923143100

https://www.finnlines.com/
https://www.finnlines.com/fi/laivamatkat/finnlines-star-club
https://www.karavaanarit.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/


Pentti Äijö

Yhdistyksen vuosikokous 19.8.2017


Kuvateksti: Rutusakin kopla 20.8.2017 alkaen + Tuomo Piipari oikealla

Vuosikokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Harri Vesannon. Harrin yhteystiedot ovat mail: harrivesanto@gmail.com ja puhelin:  +358 50 561 8680.

Varapuheenjohtaja on Pauli Ruutiainen mail: pauliruutiainen@gmail.com ja puhelin 044 052 3455.


Sihteeri on Leena Panula mail: leena.panula@pp.inet.fi ja puhelin: +358405009462.


Taloudenhoitaja/jäsensihteeri on Pentti Äijö mail: pentti.aijo@gmail.com ja puhelin: +358504994387.


Leiri-isännät ovat: 1. leiri-isäntä on Kari Ervelius. 2. leiri-isäntä on Vesa Kuutila.

Rutusakin koplassa ovat kuvassa vasemmalta: Pentti Äijö, Pirkko Äijö, Harri Vesanto, Tuulikki Vesanto, Pauli Ruutiainen, Helmi Ruutiainen, Tuula Ervelius, Kari Ervelius, Leena Panula, Hannu Hanhinen, Anne Kuutila ja Vesa Kuutila. Oikeanpuolimmainen on meille tärkeä henkilö Tuomo Piipari. Tuomo vastaa leirintäaluetoiminnasta sen omistajana (Gasthaus-Camping Koskenniemi | HARTOLA | 03 716 1135).

Yhdistyksen jäsenmaksu on edelleen 10 € varsinaiselta jäseneltä ja 3 € rinnakkaisjäseneltä. SF-Caravan Liitto perii lisäksi liiton osuuden yhdistyksen jäsenmaksun päälle. Ensi vuoden alusta alkaen liitto perii jokaisesta jäsenyhdistyksestä liiton osuuden, jos jäsen kuuluu useampaan liiton jäsenyhdistykseen
.
Jäsenmaksujen liiton osuus vuonna 2017 on varsinaisen jäsenen osalta 27 euroa ja rinnakkaisjäsenen osalta 10 euroa.

Jäsenmaksujen liiton osuus vuonna 2018 ovat 2 euroa korkeammat. Liiton osuus varsinaisen jäsenen osalta on 29 euroa ja rinnakkaisjäsenen osalta 12 euroa. Jäseneksi liittyminen, johon sisältyy uuden jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksu, tarramaksu ja kirjaamismaksu, maksaa vuoden 2018 alusta 48 euroa. Rinnakkaisjäsenen ensimmäinen jäsenmaksu on 15 euroa.